Terms of use

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern [business name]'s relationship with you in relation to this website. 

If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website. 

The term Prentner CPA or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose registered office is Oudestraat 168-II, 8261CZ, Kampen The Netherlands. Our company registration number is KVK 90021568. 

The term 'you' refers to the user or viewer of our website. The use of this website is subject to the following terms of use: 
  • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice. 
  • This website uses cookies to monitor browsing preferences. If you do allow cookies to be used, the following personal information may be stored by us for use by third parties: Your name, email address and any other information you enter into our contact form. 
Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of The Netherlands.
Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van [bedrijfsnaam] met u met betrekking tot deze website regelen. 

Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet. 

De term Prentner CPA of 'uns' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website wiens statutaire zetel is Oudestraat 168-II, 8261CZ, Kampen Nederland. Ons KvK-nummer is KVK 90021568. 

De term 'u' of 'uw' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden: 
  • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
  • Deze website maakt gebruik van cookies om browservoorkeuren te monitoren. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen de volgende persoonlijke gegevens door ons worden opgeslagen voor gebruik door derden: uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u invoert in ons contactformulier. 
Uw gebruik van enige informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen. 

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyright-vermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. 

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn. Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak verstrekt om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
Search